html templates

Verzekering Fiscale Controle ?

De bijstandsverzekering voor fiscale controles dekt de boekhouder tegen professionele honoraria die verschuldigd zijn voor de verdediging van hun klanten tegen onderzoeken en controlebezoeken door de Belgische belastingsdiensten.

De bijstandsverzekering voor fiscale controles van Vantage Global dekt een boekhouder tegen professionele honoraria die verschuldigd zijn voor de verdediging van hun klanten tegen onderzoeken en controlebezoeken door de Belgische belastingdiensten, bedoeld om te controleren of de klanten de fiscale wetgeving naleven. De onderzoeken en controles omvatten, maar zijn niet beperkt tot controles van belastingen, btw en sociale zekerheidsbijdragen, inspecties van bedrijfsdocumentatie enz.
Bij Vantage Global geloven we in twee belangrijke principes. De bijstand voor fiscale controles vereenvoudigen door ons aanbod voor praktijken niet overdreven complex te maken, en tegelijk in elk stadium volledige transparantie garanderen voor boekhouders. Dat omvat:
  • Een uitgebreide dekking zonder verborgen beperkingen
  • Geen universele aanpak
  • Ongecompliceerde ondersteuning om u te helpen uw plan optimaal te gebruiken

Vantage Global tracht iedere claim op een duidelijke, consistente en begrijpelijke manier te behandelen. Onze consultants volgen een gedetailleerde filosofie bij de behandeling van claims. De voornaamste principes daarvan vindt u hierna.

  • De algemene voorwaarden van de polis toepassen op een manier die de consultant zelf eerlijk zou vinden als hij in de positie van de verzekeringnemer verkeerde.
  • De algemene voorwaarden van de polis consistent toepassen.
  • Claims behandelen binnen de voorgeschreven behandelingstijden of de verzekeringnemer op de hoogte brengen wanneer een claim niet binnen de voorgeschreven behandelingstijden kan worden behandeld.
  • Elk aspect van de claim, de algemene voorwaarden van de polis en alle andere relevante omstandigheden zorgvuldig afwegen alvorens te beslissen hoe de algemene voorwaarden van de polis zullen worden toegepast.
  • Aan de verzekeringnemer alle redenen voor de beslissingen toelichten.

Contact-
informatie

Samenvatting
Verzekeringspolis

Algemene
voorwaarden

Verzekerings-
voorstel

Claims
proces

Claim
formulier

Vantage Global is een handelsnaam van Vantage Tax Fee Protection Limited, dat een erkend vertegenwoordiger is van Vantage Protect Limited (FRN TBC), dat vergunning is verleend door en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Vantage Protect Limited is erkend voor verzekeringscontracten zonder beleggingscomponent voor particulieren en ondernemingen. U kunt dit nakijken in het Financial Services Register (Britse register van erkende financiƫle dienstverleners) op www.fca.org.uk/register of telefonisch via het nummer +44 (0)800 111 6768 van de FCA. Voor meer informatie over de verzekeraar verwijzen we naar de volledige polis.

Philippe Braekman

Contactpunt Vlaanderen
+32 (0)494 56 54 56
philippe.braekman@taxfeeprotection.be

Contactformulier